Obchodní podmínky

Ceník pokojů

  • pokoj s WC a koupelnou 700,-Kč/osoba/noc
  • pokoj bez WC a koupelny 600,-Kč/osoba/noc
  • Snídaně (po dohodě) 150,-Kč/osoba/den
 • Poplatek z pobytu 25,-Kč/dospělá osoba/noc
 • Děti do 3let – zdarma (bez nároku na lůžko)
 • Domácí zvířata prosíme s sebou neberte
 • Platby pouze v hotovosti
 • Záloha 50% z celkové ceny ubytování se platí na účet, pro identifikaci Vaší platby uvádějte prosím svoje jméno a příjmení.
 • Bankovní spojení pro platby v CZK v ČR: 2000443062 / 2010
  IBAN: CZ3020100000002000443062
  BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX
 • Bankovní spojení pro platby v EUR: 2300619250 / 2010
  IBAN: CZ6320100000002300619250
  BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX
  Adresa banky pro mezinárodní platby a platby v cizích měnách: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1

Všeobecné obchodní podmínky ubytování – další ceny a služby

 • Snídaně   8:30 – 10:00
  Pro přípravu snídaní používáme suroviny místního původu (chléb, mléko, vejce, domácí marmelády, sladké pečivo, ovoce a zeleninu) k pití káva nebo čaj. Při delším pobytu je snídaně každý den jiná.
 • Snídaně je při větším počtu ubytovaných nebo po dohodě pro skupiny formou švédského stolu.
 • Příplatek za opuštění pokoje v odpoledních hodinách – 16:00 je 100,- Kč/osoba (prodloužení pobytu je možné dle dohody, ale jen v případě, že není pokoj rezervován pro jiného zákazníka).
 • Děti do 3 let bez nároku na lůžko jsou zdarma.
 • Ceny pro skupiny, a firemní akce dle dohody.
 • Výše záloh 50% z celkově objednaných služeb. Doplatek objednaného ubytování a služeb, se platí při příjezdu v hotovosti.

Storno poplatky ubytování a objednaných akcí

 • Jeden měsíc a více před objednaným termínem je stornopolatek 10% zaplacené zálohy. Jeden měsíc a méně před objednaným termínem, nebo bez předchozí písemné dohody nenastoupení na objednaný pobyt je storno poplatek 100% výše zaplacené zálohy. Minimální storno poplatek – manipulační poplatek, objednaného pobytu po uhrazení zálohy je 500 Kč.
 • V případě, že nedorazí objednaný počet osob na pokoje, je účtována domluvená cena i za neobsazená lůžka, případně rozdíl pokrývá záloha nebo část zálohy. Možnost přesunutí na jiný termín je možný, po dohodě. Objednáním ubytování a zaplacením zálohy souhlasíte s našimi všeobecnými obchodními podmínkami, dodržováním ubytovacího řádu a doplacením služeb jak byly písemně objednány.

Základní ubytovací podmínky

 • Zákaz kouření na pokojích a prostorech domu.
  Zákaz používání elektrických (plynových) spotřebičů vyjma přístrojů pro osobní hygienu
  a osobní elektroniky (tablet, notebook, smartphone, DVD přehrávač…)
 • U skupin a akcí se vybírá kauce pro případné poškození vybavení penzionu.
  Vstup na pokoje pouze v domácí obuvi.
 • Nástup na pokoj po 14:00 hodině. Opuštění pokoje je do 10:00 hodin.
 • Vyhrazujeme si právo změny ceny služeb (ubytování, snídaně) bez upozornění v případě skokového zdražení surovin nebo změny DPH.
  Platí především pro pobyty objednané v jiném roce než je příjezd.

Ubytovací řád

Žádáme Vás o přečtení a dodržování těchto ubytovacích a bezpečnostních podmínek.

 1. Ubytujeme pouze hosta, kterého řádně přihlásíme. Proto ihned po příjezdu předložte svůj občanský průkaz platný cestovní doklad nebo jiný doklad o totožnosti.
 2. Můžeme ve výjmečných případech nabídnout hostu jinné než sjednané ubytování, pokud se zásadně neliší od potvrzené objednávky.
 3. Na pokoji není dovoleno hostu používat vlastních elektrických spotřebičů !vyjma spotřebičů pro osobní hygienu a osobní elektroniky (tablet, notebook, smartphone, DVD přehrávač…). V žádném případě není možné si připravovat na pokoji teplé jídlo.
 4. V celém objektu a zvláště na pokoji není dovoleno kouřit !
 5. Domácí zvířata neubytováváme, neberte je s sebou !
 6. Vsup na pokoje je pouze v domácí obuvy, případně jiné sportovní obuvy určené pouze pro pobyt uvnitř budovy.
 7. Snídaně se podávají od 8:30 do 10.00
 8. Host je povinen při odchodu zhasnout v pokoji světla, uzavřít dveře a okna a klíč chránit před ztrátou.
  V případě ztráty klíčů budeme účtovat 200,-Kč.
 9. Zhasínání světel platí nejen při odchodu z pokoje, ale i ze společných toalet, WC.. apod.
 10. Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti bez dozoru dospělých v pokoji a v ostatních společensých prostorách penzionu.
 11. V pokoji nebo ve společných prostorách nesmí host bez souhlasu provozovatele přemísťovat zařízení, provádět úpravy a jakékoliv zásahy do elektrické nebo jiné instalace.
 12. Ubytování není poskytováno a může být okamžitě ukončeno osobám pod vlivem alkoholických nebo omamných látek, osobám porušujícím pravidla slušného chování.
 13. Po 23 hodině je noční klid s ohledem na ostatní ubytované.
 14. Přijímat návštevy na pokojích není možné, pouze ve výjmečných případech a to po domluvě s provozovatelem.
 15. Host užívá pokoj pouze po dobu, kterou sjednal s penzionem. Nebyla-li ubytovací doba předem sjednána, odhlásí host pobyt nejpozději do 10:00 hod posledního dne, v téže době pokoj uvolní. Neučiní-li tak host ve stanovené lhůtě, budem mu ůčtován pobyt i za následující den.
 16. Požádá-li host o prodloužení ubytování, můžeme mu nabídnout i jinný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.
 17. Pokud není stanoveno jinak ůčtujeme pouze za obsazená lůžka.
 18. Na základě objednávky ubytování ubytujeme hosta do 18:00 hod. Nejdříve však ve 14:00 hod. Do této doby i pokoj pro hosta rezervuje, není-li objednávkou určeno jinak.
 19. Penzion neodpovídá za peníze a cenné věci v žádných prostorách penzionu.
 20. Host, který se ubytuje před 7:00 hodinou ranní, uhradí cenu za ubytování za celou předcházející noc. Host, který požaduje ubytování před 12:00 hodinou hradí i předešlou noc.
 21. Pokoj je hostu předán provozovatelem bez závad. Žádáme hosty o kontrolu v jakém stavu si pokoj přebírají ihned po příjezdu. V případě poškození vybavení pokoje budeme požadovat zaplacení.
 22. Je zakázáno donášení a užívání jakýchkoli zbraní.

V případě porušení těchto ubytovacích podmínek má provozovatel právo na okamžité zrušení ubytování bez nároku na vrácení zaplacené částky.